Theta Healing er en meget effektiv healingform utviklet av Vianna Stibal i USA. Healingen fungerer på cellenivå og DNA. Gjennom naturlig intuisjon kan en endre hjernebølgesyklusen til theta-bølgene med den hensikt å utforske hvordan emosjonell energi påvirker en persons helse.

Over 90% av det vi foretar oss og opplever er repeterende tankemønstre. Ved å endre den indre verden, endrer vi også den ytre.