Trykk på denne lenken for å lese: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/veileder-for-smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt

Vi ber alle medlemmer om å sette seg inn i veilederen. Veilederen er også delt i medlemmenes FB gruppe for faglige refleksjoner og drøfting av spørsmål