Randi Irene Hunskaar Stensby, Rygge

Telefon: +4792684005
Hjemmeside: www.randis-univers.no
E-post: info@randis-univers.no

Velkommen til Randis Univers. Jeg tilbyr Clairvoyant Reading og Healing på Flerbrukshuset i Rygge (Moss). Utover det tilbyr jeg Fjernhealing og Clairvoyant Reading på telefon.
Under healingen benytter jeg flere ulike healing-teknikker som tilpasses ditt behov. Bl.a. pendelhealing med quarts krystaller og frekvens-healing med stemmegafler (DNA Tuner, Angel Tuners og Sacred Solfeggio stemmegafler). Målet er å kunne gi deg dyp ro, så kroppen gjenfinner sin naturlige balanse.
Jeg er sertifisert Akasha-terapeut fra Akashaskolen og godkjent Healer RGH.
Det som har drevet meg frem er et sterkt fokus på og ønske om å hjelpe andre videre i sin utvikling.

Sliter du med stress, trenger å roe ned eller har følelsen av å stå fast i eget liv? Eller er det vanskelig å se eller finne ut hva det er som hindrer forandring? Mitt bidrag kan kanskje hjelpe deg til å se hva du virkelig ønsker og hva som står i veien for at du skal får til det du vil. For selv om du bærer alle svarene inni deg, så fremstår de ikke alltid like klare og tydelige, særlig ikke når man er inne i store endringsprosesser i sitt liv. Mitt bidrag kan kanskje hjelpe deg til å se hva du virkelig ønsker og hva som står i veien for at du skal få til det du vil.