Medlemskap kan søkes av alle som arbeider med healing etter forbundets definisjon. Medlemmer forplikter seg til å overholde forbundets formål, vedtekter og etiske regler. Dette gjelder i all virksomhet som healer, terapeut og i kursvirksomhet hvor undervisning i healing eller hvor bruk av egne healerevner inngår.

DNH har tre medlemskategorier:

Godkjent healer:

DNH erkjenner at det ikke er mulig å stille felles faglige krav til healingmetode og/eller healingutdanning.

DNH stiller derimot følgende krav til Godkjente healere:
–  Brukerevalueringer fra minst 10 personer som har mottatt healing. Mrk. DNH’s egne evalueringsskjemaer skal benyttes.
–  Godkjent VEKS-kurs.

Alle Godkjente Healere kan registrere seg i Registeret for Alternative behandlere i Brønnøysund som gir merverdiavgiftsfritak på behandlinger.

Godkjente healere mottar diplom som bekreftelse på gjennomgått prosedyre.

Vårt mål er at alle våre medlemmer skal bli Godkjente healere.

Før man kan søke om å bli Godkjent healer må man registrere seg som Healer og kriteriene ovenfor må være oppfylt.

Healer:

Alle nye medlemmer starter i denne kategorien.

Dette medlemskapet innebærer ikke en godkjenning av evner og ferdigheter, men vil gi garanti for at du driver en forsvarlig virksomhet, ved at du er forpliktet til å overholde forbundets etiske regelverk. (§ 7)

Medlemsavgiften er kr. 1500,- pr.år inkludert kollektiv ansvarsforsikring.

 

Søk om medlemskap

Støttemedlem:

Støttemedlemskap er åpent for alle som ønsker å støtte DNH’s arbeide. Støttemedlemmer har ingen formelle rettigheter i organisasjonen. Aktive healere kan ikke inneha støttemedlemskap.

Støttemedlem : 400,- pr.år