Medlemsfordeler

Medlemskap kan søkes av alle som arbeider med healing etter forbundets definisjon. Medlemmer forplikter seg til å overholde forbundets formål, vedtekter og etiske regler. Dette gjelder i all virksomhet som healer, terapeut og i kursvirksomhet hvor undervisning i healing eller hvor bruk av egne healerevner inngår.

DNH har tre medlemskategorier:

Godkjent healer:

DNH erkjenner at det ikke er mulig å stille felles faglige krav til healingmetode og/eller healingutdanning.

DNH stiller derimot følgende krav til Godkjente healere:
–  Brukerevalueringer fra minst 10 personer som har mottatt healing. Mrk. DNH’s egne evalueringsskjemaer skal benyttes.
–  Godkjent VEKS-kurs.

Alle Godkjente Healere kan registrere seg i Registeret for Alternative behandlere i Brønnøysund som gir deg seriøsitet.

Godkjente healere mottar diplom som bekreftelse på gjennomgått prosedyre.

Vårt mål er at alle våre medlemmer skal bli Godkjente healere. Det vil også komme frem i den offentlige medlemslisten hvem som er godkjent.

Før man kan søke om å bli Godkjent healer må man registrere seg som Healer og kriteriene ovenfor må være oppfylt.

Healer:

Alle nye medlemmer starter i denne kategorien.

Dette medlemskapet innebærer ikke en godkjenning av evner og ferdigheter, men vil gi garanti for at du driver en forsvarlig virksomhet, ved at du er forpliktet til å overholde forbundets etiske regelverk. (§ 7)

Medlemsavgiften er kr. 1900,- pr.år inkludert kollektiv ansvarsforsikring.

Søk om medlemskap

Støttemedlem:

Støttemedlemskap er åpent for alle som ønsker å støtte DNH’s arbeide. Støttemedlemmer har ingen formelle rettigheter i organisasjonen. Aktive healere kan ikke inneha støttemedlemskap.

Støttemedlem : 400,- pr.år

Promotering av healere:

Styret av 2021 har fokus på promotering av Helerforbundet og healere som er fullverdige medlemmer. Dette gjelder også de som tilbyr kurs og skoler. Det er viktig for oss å synes, og det skal forbundet bidra med.
Promoteringen vil hovedsaklig foregå fra vår offentlige Facebook side.