Kvantemedisin springer ut av kvantefysikken som forklarer kroppens elektromagnetiske sammensetning og funksjon, cellenes frekvensbaserte egenskaper og kommunikasjon seg i mellom. Kvantemedisin er en fellesbetegnelse for metoder der man kommuniserer med kroppen på cellenivå ved hjelp av elektromagnetiske frekvenser eller gjennom avlesning og omprogrammering av underbevisstheten.