Johannes Henriksen, Trondheim og Oslo

Telefon: +4795843442
Hjemmeside: www.johannes-henriksen.no
E-post: healing@johannes-henriksen.no

Har drevet HEALING Johannes Henriksen siden 1992. Praktiserer i Trondheim (daglig) og i Oslo (månedlig). Registrert og godkjent healer av Det Norske Healerforbundet. Følger DNHs etiske regelverk. Psykologistudier ved Københavns Universitet pluss diverse kurs og prosesser i selvutvikling. Har deltatt aktivt i den offentlige debatten om healing – bl.a. i NRK Debatten og i Dagbladet (se websiden).