Inka betyr barn av solen. Inka energimedisin er en healingmetode med røtter 5000 år tilbake i tid og er praksisen til sjamanene (paqoene) blant Inkafolket i Sør-Amerika. I denne behandlingsformen benytter vi oss av de universielle energiene, elementene våre i denne fysiske verden og det åndelige.

Inkatradisjonen er ingen religion, men ærer dem alle.