Hva er healing

Hva er healing

Healing er en tradisjonell og helhetlig orientert mellommenneskelig prosess, hvor en ved håndspåleggelse, energibalansering, bønn, eller lignende spirituelt orienterte metoder søker å hjelpe mennesker til bedre helse og livsskvalitet såvel fysisk, psykisk, emosjonelt som åndelig.

Healing er en naturlig evne som kan videreutvikles og styrkes. Det Norske Healerforbundet anerkjenner en felles kilde for den helbredende livskraft, en kilde som representerer kjærlighet, intelligens, sannhet og visdom. Bevissthetens åndelige eller ikke-fysiske dimensjon anses som en naturlig og integrert del av livets eksistens.

På denne websiden er det listet opp ulike healingformer fra ulike utøvere. Alle jobber med to hovedelementer i bunn, lys og kjærlighet. 
Du finner våre healere her.