https://www.nrk.no/sorlandet/norsk-legestudie_-_-pasienter-opplever-bedring-etter-healing-1.14281156