Etikkk

Medlemmer av DNH skal:

– drive sin virksomhet på en faglig forsvarlig måte, med omtanke og respekt for dem som søker hjelp

– kun gi behandling på forespørsel fra klient eller dennes foresatte

– informere klienten om at healing ikke erstatter kvalifisert medisinsk behandling

– ikke gi løfte om lindring eller helbredelse

– ikke stille medisinske diagnoser eller gi råd om medikamenter eller andre behandlingsformer hvor en ikke har kompetanse

– formidle respekt for klientens valg m.h.t. andre behandlingsmetoder og terapeuter

– ha personlig ansvar for hva en gjør og sier under behandling

– vise respekt for klientens trossystem

– ivareta taushetsplikt om alle opplysninger en får under utøvelse av sin virksomhet

– sørge for at de er fysisk og psykisk skikket til å drive healingvirksomhet

– opptre realistisk og med omtanke for klientene i spørsmål om honorarer og pengegaver

– på forhånd informere klienten om behandlingens karakter, tidsbruk og kostnader

– ikke opptre på en måte som setter DNH eller healere som gruppe i vanry