For media

Det Norske Healerforbundets besvarelser på Helse og omsorgsdepartementets høringer:

Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser, dato 14.11.17 – Les her

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—forskrift-om-befolkningsbaserte-helseundersokelser/id2567409/

Dato – 22.03.2017 – Høring forskrift om et nytt kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—forskrift-om-kommunalt-pasient–og-brukerregister-kpr/id2525625/?uid=e614df11-d318-4405-9f05-2dcdafdd0959

Dato – 04.01.2013 – Høring til Pasient og brukerrettighetsloven 


Det Norske Healerforbundet

10 months 4 days ago

Det Norske Healerforbundet shared a link.

Hvem er healerne? – Det Norske Healerforbundet

Det Norske Healerforbundet

10 months 4 days ago

Styret i DNH 2018 - 2019

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord