VEKS – kurs

VEKS – kurs

VEKS fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnets lover og forskrifter) og medlemskap i en utøverorganisasjon er obligatorisk for healingterapeuter som søker å bli godkjent healer og kvalifisere for registrering i «Register for alternative utøvere» i Brønnøysund. Dette dekker myndighetenes krav  for å oppnå momsfritak. Fagplanen er spesielt tilpasset healingterapeuter som arbeider helhetlig og helsefremmende.

Dato 17 – 18 november 2018

lørdag: kl 1000 – 1900
søndag: kl 1000 – 1700

Sted: Torggata 8, Horten

Program: Innføring i emnene vitenskap, etikk, kommunikasjon og aktuelle lover og forskrift. Undervisningen er basert på stor grad av dialog, gruppearbeid og erfaringslæring tilpasset for healere.

Før samling skal alle deltakerne sende inn et case med beskrivelse av en aktuell problemstilling fra egen praksis

Påmelding: ingunnbrattlid@gmail.com mobil 48239932
Bindende påmelding bekreftes ved innbetalt kursavgift kr 4750,-

Kurset er inndelt i 4 moduler Healingrollen i samfunnet, etikk, kommunikasjon i terapeutrollen vitenskap, forskning og tilnærming til healing.

Modul 1 healingrollen i et samfunnsperspektiv
• Kursdeltakeren får grunnleggende kunnskaper om terapeutrollen som healer i en relevant samfunnssammenheng med vekt på Lov om alternativ behandling av sykdom, forskrifter og rundskriv, forskrift markedsføring av alternativ behandling.

Modul 2 Etikk
• Grunnleggende kunnskaper om etikk være i stand til å identifisere og reflektere rundt aktuelle etiske problemstillinger i egen praksis.

Modul 3. Kommunikasjon i terapeutrollen
• Kursdeltakeren får grunnleggende kunnskaper om dialog og kommunikasjonsmodeller og reflektere rundt empati, er våre sanser til å stole på og situasjoner i egen praksis for å fremme god dialog i relasjoner og ved relasjonsbygging.

Modul 4 Vitenskap, forskning og tilnærming til healing
• Kursdeltakeren får kunnskap om de viktigste vitenskapelige paradigmer, forholdet mellom vitenskap og tro. Filosofi om kunnskap og åndelig erkjennelse. Kursdeltakerne får reflektere rundt virkelighet og eget ståsted som healer, og nyere kunnskap som kanskje kan medføre et vitenskapelig paradigmeskifte.

5) Beskrivelse av pedagogisk metode
Studiet er hovedsakelig et selvstudium der kursdeltakeren fordyper seg i særemner ut fra egne læringsbehov. Aksjonslæringsmetodikk bestående av en kombinasjon av korte forelesninger, refleksjon, praktiske øvelser og gruppearbeid – en helg.
Veiledning og tilbakemelding digitalt via nett på skriftlig oppgave eller muntlig presentasjon knyttet til hovedtemaene.

6. Kunnskapstest.
Kurset avsluttes med innlevering /besvarelse av en oppgave som både kan være individuelt eller som et resultat av et samarbeid mellom flere kursdeltakere.

Fagansvarlig
Ingunn Brattlid, off godkjent sykepleier 1991 (Oppgave: “Hvordan kan sykepleier gjennom sine etiske holdninger formidle håp til kreftpasienter i krise”) Master i ledelse HIØ 2010 (Fordypning: “Øyeblikkets ledelse” og bokpublisering: “Et møte mellom det strategiske og det kommunikative”) Gruppeterapeutiske metoder (NPI i Oslo og Norsk prykodramahøgskole i Drammen 6 år) Div kurs: Bevissthetstrening, Coaching BI, Mediumskap Arthur Finley collage, Akashaskolen 1 år, div healingkurs mm. Realkompetanse: Sykepleier ved alderspsykiatrisk poliklinisk utredning Granli senter (undervisning Hjelpepleierskolen i Sandefjord) 10 år leder helse og omsorg Horten kommune, 5 år høgskolelærer/høgskolelektor ved Høgskolen i Vestfold innen ledelse, etikk, kommunikasjon, gruppepsykologi, strategi og organisasjon, 3 år SINTEF forskererfaring (kvalitative metoder) innen inkluderende arbeidsliv (Arbeid og velferdsdepartementet og Helsedirektoratet). Seniorrådgiver Arbeidslivssenteret i Vestfold fra 2011 – dd. Undervisning nextpractice i offentlig og privat virksomhet, kursholder for allmennleger, ledere etc. Forfatter fantacy roman “Gevedi”


Det Norske Healerforbundet

6 months 1 day ago

Det Norske Healerforbundet shared a link.

Hvem er healerne? – Det Norske Healerforbundet

Det Norske Healerforbundet

6 months 1 day ago

Styret i DNH 2018 - 2019

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord